Aşağıda ekran ve kiosk uygulamaları için kullanılacak teknik detayları bulabilirsiniz.

Görüntülü (spot) reklam - TV

Uniboard ekranlarında 1280x720 çözünürlüğünde progressive yayın yapılmaktadır.

Format olarak MP4 dosyasının içinde H264 ile kodlanmış video ve AAC ile kodlanmış ses oynatılmaktadır. İstendiğinde adı geçen formatlara dönüştürme işlemi tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Bu durumda en yüksek ses ve görüntü kalitesinin elde edilebilmesi için kaynak dosyaların en az sıkıştırılmış şekilde yollanması gerekmektedir.

Twitter uygulaması - TV

Uniboard ekranlarında çıkan twitter uygulaması giydirilebildiği gibi moderasyondan geçmiş marka twitleri de yayınlanabilmektedir.

Şablon üzerinde çalışılarak görselin iletilmesinden sonra twitter uygulaması giydirmesi tarafımızca yapılmaktadır.

Giydirme için uygulamanın arka plan resmi çalışılmalıdır. Eğer twit animasyonu üzerine bindirilmek istenen bir görsel var ise ön plan resmi de isteğe bağlı olarak tasarlanabilir.

Marka twitlerinin yayınlanması için çıktısı istenilen XML formatında olmak kaydıyla bir web servisi hazırlanmalı ve tarafımıza servis adresi bildirilmelidir.

Sanal reklam - TV

Müzik yayını sırasında çıkan sanal reklamlar ekranın istenilen yerinde çıkarılabilmektedir. Yerleştirme 1280 x 720 piksel çözünürlüğe göre olmaktadır. Buna göre, örneğin ekranın altını kaplayacak bir sanal reklam 1280 x 180 piksel ebatında olabilir. Görsel, resim (JPEG, PNG ) veya Flash (SWF) dosyası olabilir.

Haber biçiminde reklam - TV

Haber başlığı, ayrıntılar ve resmi tarafımıza iletilmelidir. Resim 400x420 ebadındaki çerçeveye oranı bozulmadan oturtulmaktadır. Başlık ve ayrıntı sırasıyla en fazla 30 ve 200 harften oluşmalıdır.

Müzik sayfası giydirme - Kiosk

Müzik sayfası 1280x792 piksel boyutundadır. Sayfa içerisindeki görsellerin yerleri farklı konumlandırılabilir ve belirli fonksiyonlar (müzik seçme ekranı, top10, kredi durumu gibi) tasarıma göre yer değiştirebilir.

Photoshop veya Fireworks şablonlarından biri üzerinde çalışılarak görselin tarafımıza iletilmesinden sonra müzik sayfası giydirmesi yapılmaktadır.

Daha önce gerçekleştirilmiş giydirmelerden bazı örneklere buradan ulaşılabilir.

İnternet sitesine erişim - Kiosk

17" büyüklüğündeki kiosk ekranlarımızda (1280x1024) reklamverenlerin internet sitelerine erişim için gerekli butonların azami genişliği 240 piksel, yüksekliği ise 120 pikseldir. Önerimiz, hazırlatılan butonların daha fazla ilgi çekebilmesi için flash animasyonlu ve hareketli olması yönündedir.

Aşağıda butonun ölçüleri ve yerleşimini gösteren kiosk ekranından bir kesit verilmiştir.

Facebook/Twitter yönlendirmesi - Kiosk

Markaların, Facebook ve/veya Twitter sayfalarına öğrenci yönlendirmesi ilgili sayfanın adres bilgilerinin tarafımıza iletilmesi yeterlidir.

Kiosk dışını giydirme - Kiosk

Kiosklar yaklaşık 155 cm boyunda, 60 cm genişliğinde ve 50 cm derinliğindedir. Üzerinde çalışılabilecek birebir ölçülerdeki Illustrator dosyası için tıklayınız. Tasarımı yaptırılan görsellerin ulaştırılması sonrası gerekli baskı ve kaplama işlemleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.